Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Konferencija "Osiguranje motornih vozila"

U organizaciji Instituta za osiguranje se u Budimpešti od 27. do 29. travnja 2016. održava konferencija "Osiguranje motornih vozila. Više o konferenciji možete pronaći na sljedećem linku.

Za sudjelovanje na konferenciji članovima HAD-a priznaje se 3.5 sata formalnog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.