Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Prva Hrvatska aktuarska konferencija

Najavljujemo prvu Hrvatsku aktuarsku konferenciju koja će se, u organizaciji HAD-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva financija i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, održati od 9. do 10. lipnja 2016. u Hotelu Panorama Zagreb. Molimo Vas da se prijavite na konferenciju do 1. lipnja 2016. na način da popunjeni obrazac za prijavu pošaljete na e-mail aktuari@aktuari.hr

Preliminarni program konferencije

Obrazac za prijavu

Zlatni sponzor:

 

Srebrni sponzor:

Brončani sponzori:

                    

 

Organizacijski odbor:

- Snježana Bertoncelj

- Lucija Eder

- Sabina Hajdarević

- Mirna Lipovšćak

- Ksenija Sanjković

 Programski odbor:

- Bojan Basrak

- Jasna Komljenović Lončar

- Nikola Mašić

- Andreja Radić Blažin

- Tihana Radišić

- Ines Šikić

- Jasna Tenšak