Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Seminar EAA o teoriji vjerojatnosti s praktičnim primjenama

"Workshop on Credibility Theory with a Strong Focus on Applications in Practice"

19.-20.10.2015. Budimpešta, Mađarska

Naglasak seminara će biti na praktičnim primjerima te prikazu primjene teorije vjerojatnosti u praksi na stvarnim podacima.

Popust za prijave do 19.8.2015.

Više o seminaru saznajte na web-stranici EAA.