Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Seminar EAA o životnim produktima u okruženju niskih prinosa

"New Life Products in a Low Interest World"

15.-16.10.2015. Prag, Češka

Cilj seminara je prezentacija novih životnih proizvoda s naglaskom na problem niskih kamatnih stopa.

Popust za prijave do 15.8.2015.

Više o seminaru saznajte na web-stranici EAA.