Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Nove komisije Društva

Uprava Hrvatskog aktuarskog društva osnovala je dvije nove Komisije: Komisiju za profesionalizam i Komisiju za sudska vještačenja.

Više...

CERA edukacija u Zagrebu

Skupština HAD-a donijela je još 2014. godine odluku o pristupanju društva CERA-i, a s obzirom na potrebu odgovarajuće edukacije za aktuare koji se bave upravljanjem rizicima.

Više...

Stranice